Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zestawienie firm oferując(...)

Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. (...)
»

Odpady i ścieki do raport(...)

Pięć lata temu krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli zbadała osiem małopolskich gmin pod kątem gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, wykazano wówczas wiele nieprawidłowości. Czy świadomość ich występowania zmieniła podejście lokalnych władz w zakresie utrzymania czystości na terenie gmin? Odpowiedź na to pytanie przyniosła ubiegłoroczna kontrola, która miała na celu sprawdzenie stopnia realizacji wniosków pokontrolnych, sformuło(...)
»