Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konopie włókniste jako ro(...)

Dobór roślin do uprawy na cele energetyczne wymaga zachowania zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji merytorycznych i organizacyjnych. Z tego też powodu zwiększanie powierzchni uprawy wysoko plonujących roślin, do których należą również konopie włókniste, stanowić będzie w najbliższej przyszłości główny przedmiot zainteresowania w rolnictwie. Wprawdzie konopie włókniste w Polsce nie zostały dotychczas zaliczone do roślin energe(...)
»

Wdrażanie systemu ekozarz(...)

Wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że wdrażanie EMAS jest skomplikowane i kosztowne. W praktyce jednak okazuje się, że stopień trudności i koszty ustanowienia oraz utrzymania EMAS są porównywalne jak w przypadku normy ISO 14001. Standardy zarządzania środowiskowego stanowią użyteczne narzędzie tworzenia w firmach kultury efektywnego zarządzania zasobami i energią. Generują oszczędności oraz porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorcy (...)
»