Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowoczesne rozwiązania dl(...)

Ciągły rozwój techniki powoduje, że mamy do czynienia z coraz to nowszymi rozwiązaniami informatycznymi, zarówno w sferze sprzętu, jak i oprogramowania. Nie omija to również komputerów przenośnych i rozwiązań do pracy w terenie – obecnie jest to jeden z priorytetów rozwoju techniki informatycznej na świecie. Obecnie na naszym rynku funkcjonują urządzenia dwojakiego typu – starsze, z oprogramowaniem znakowym (typu DOS) oraz nowsze, ze środowiskiem graficznym opartym na(...)
»

Żeby Izba rozwinęła skrzy(...)

W gospodarce komunalnej, istnieje już izba ciepłowników, izba drogownictwa, izba wodociągowo-kanalizacyjna. Sprawnie budują branżowy lobbing, starają się docierać do posłów, do parlamentu i wpływać na kształt tworzonego w Polsce prawa. Oczywiście samorządy mają swoje własne reprezentacje, tylko patrząc przez prymat zadań, które są im przypisane to sprawy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami trafiają gdzieś na plan dalszy. Niestety, często nie jest to element najważniejszy z pun(...)
»