Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Środowiskowy sondaż(...)

Postrzeganie związku pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem jest powszechne. Polacy podkreślają jednak ograniczony dostęp do informacji o zagrożeniach zdrowia wynikających ze stanu środowiska. Zagrożenia środowiskowe, które budzą największe emocje, to stres, toksyczne substancje chemiczne obecne w środowisku, stan środowiska przyrodniczego, uzależnienia oraz brak poczucia bezpieczeństwa. 22 września 2005 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się seminarium „Postrzeganie przez(...)
»

Inteligentna sieć ciepłow(...)

Pod ostatnio nośnym terminem „smart city” kryją się różne pojęcia: inteligentne systemy kierowania ruchem ulicznym, komunikacja elektroniczna kierowana do mieszkańców czy aplikacje ułatwiające sterowanie domowymi instalacjami. Kierunek „smart” oznaczać też może inteligentną infrastrukturę, a konkretniej inteligentne zarządzanie procesami związanymi z dostawą ciepła, energii, wody itd. Głównym przedmiotem działalności Veolii Energii w Poznaniu jest produkcja ciepła s(...)
»