Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Klimatycznie i jubileuszo(...)

Ponad 18 tys. zwiedzających z 28 państw, 1000 wystawców z 20 krajów i zajęty przez ekspozycję obszar wystawienniczy o powierzchni 18,5 tys. m2 – to bilans minionej, jubileuszowej edycji Targów POLEKO oraz pierwszej edycji nowych Targów – KOMTECHNIKA. W tym roku wyjątkowo, ze względu na Szczyt Klimatyczny odbywający się na terenie Między(...)
»

Znakowanie form ochrony p(...)

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody1 (art. 34 ust. l) rada gminy może wyznaczyć obszar chronionego krajobrazu oraz wprowadzić ochronę w drodze uznania za pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Wprowadzenie tych form ochrony przyrody w drodze uchwały rady gminy może nastąpić wtedy, jeżeli nie zostały one wprowadzone przez wojewodę. Chronione obszary i inne twory przyrody muszą być urzędowo oznakowane (art.(...)
»