Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodociagi z tradycją(...)

Do niedawna Toruń kojarzył się tylko z piernikami, Kopernikiem i gotycką starówką. Dzięki inwestycjom realizowanym przez Toruńskie Wodociągi do grupy skojarzeń dołączyła także dbałość o czystą wodę i ochronę środowiska. Za zrealizowanie nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjne(...)
»

Polityka energetyczna w d(...)

Polska musi podjąć kilka ważnych decyzji dotyczących energetyki. Będą one miały kluczowy wpływ na gospodarkę kraju i życie obywateli. Czas, w którym przyszło je podejmować, nie jest najlepszy. Po pierwsze, sytuacja kryzysowa, po drugie, brak jednoznacznych przesłanek pozwalających dokonać trafnych wyborów. Dotyczy to głównie źródeł energii elektrycznej. Spór o wyższości energetyki jądrowej nad węglową czy odnawialną toczy się od dziesiątków lat i każd(...)
»