Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulator na rynku wody?(...)

Prace legislacyjne nad nową ustawą Prawo wodne wchodzą w decydującą fazę. Towarzysząca im dyskusja ogniskuje się m.in. na opłatach za usługi wodne czy na kompetencjach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od pewnego czasu istotnym elementem debaty1 dotyczącej nowego Prawa wodnego jest również propozycja powołania regulatora na rynku wody.  Co istotne, pomysł utworzenia tego rodzaju organu stał się w ostatnich dniach poważnie rozwa(...)
»

Kalendarium(...)

19-22.09.2012, Złotniki Lubańskie II Forum Paliw Alternatywnych „Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym” Organizator: Fundacja Rozwoju i Innowacyjności, Warszawa Info: 22/862-43-32; biuro@frii.org.pl; www.forumpaliwalternatywnych.pl 9.10.2012, Poznań I Kongres Przemysłu Opakowań Organizator: Polska Izba Opakowań, Warszawa Info: 22/842-20-11; biuro@pio.org.pl; ww(...)
»