Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zdecydowanie dużo można w tym numerze przeczytać o tym, co warunkuje bezpieczne i pewne działanie systemów wodociągowych. Wskaźniki niezawodności ich funkcjonowania, nie tylko w Polsce, ale także w licznych innych krajach europejskich, nie określają oficjalnych, obowiązujących standardów charakteryzujących minimalny poziom usług. Są w istocie wymaganiami z drugiej, wyższej półki, które być może w dalszej przyszłości niektórzy regulatorzy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych postawią regul(...)
»

Murale w polskich miastac(...)

Murale na stałe wpisały się już w krajobraz wielu polskich miast. Część z nich nawiązuje do wartości i tradycji miasta, inne niosą przesłanie edukacyjne, informacyjne lub prospołeczne, a jeszcze inne pełnią funkcję reklamy. Dla jednych mieszkańców są po prostu brzydkie, a inni doceniają ich wartość artystyczną. A jak samorządy postrzegają te wielkoformatowe malowidła ścienne? Sztuka murali rozwinęła się w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat w sposób nieprawdopodobny.(...)
»