Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Wodór dziś i jutro(...)

Własności wodoru były znane uczonym już w XVIII w. Możliwość jego wykorzystania jako potencjalnego paliwa wykazano w XIX w. Obecnie znajduje on zastosowanie jako paliwo do rakiet kosmicznych, w przemyśle chemicznym do procesu syntezy, produkcji amoniaku itd. (...)
»

Czy potrzebujemy nowej us(...)

Wiadomość, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło prace nad nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.) zelektryzowała branżę wod-kan. Jednak czy zupełnie nowa ustawa jest nam rzeczywiście potrzebna? Jeszcze nie oswoiliśmy się ze skutkami nowelizacji przedmiotowej ustawy z 27 października 2017 r. (wprowadzającej m.in. centralnego regulatora, trzyletnie taryfy oraz determinującej koniecz(...)
»