Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Wirtualne elektrownie, in(...)

Jeden z głównych argumentów przeciwników intensyfikacji generowania energii elektrycznej z takich źródeł OZE jak wiatr i słońce to nieprzewidywalność wysokości produkcji na osi czasu. Wiadomo, że globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali makro zmienia się zależnie od pory dnia i roku. Biogazownie Ilość energii wytwarzanej w biogazowniach (niezależnie od rodzaju wsadu), w zespołach kogeneracyjnych wykorzystujących ga(...)
»

ZKGZL dla mieszkańców pię(...)

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej powstał w roku 2004. Obecnie zrzesza pięć gmin, których celem jest wspólna, racjonalna gospodarka odpadami. Głównym zadaniem Związku jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami poprzez zintegrowany system odbioru odpadów komunalnych – zmieszanych i segregowanych. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. W latach 2012-2017 ZKG Ziemi Lubartowskiej realizował projekt pod nazwą „Budowa nowo(...)
»