Modele organizacji usług wod-kan w Europie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-11
  DRUKUJ

Usługi wodociągowe i kanalizacyjne świadczone są w interesie ogólnym lub gospodarczym interesie ogólnym. Spór o to jedno słowo zapewne jeszcze długo nie zostanie rozstrzygnięty. Do jakiego bowiem stopnia można zrezygnować z rachunku ekonomicznego w imię realizacji usług społecznych?

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną za usługi wodne, w tym zaopatrzenie w wodę, trzeba płacić. Ponadto funkcjonuje zasada „zanieczyszczający płaci”, czyli obowiązek zwrotu kosztów za działania na rzecz środowiska. Kraje członkowskie UE muszą więc zdecydować, w jaki sposób zorganizują tę branżę i w jaki sposób będą obciążać odbiorców opłatami.
Wybór modelu zarządzania jest suwerenną decyzją kraju członkowskiego, co wynika m.in. z protokołu nr 26 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Mówi się w nim, że wspólne unijne wartości dla tych usł [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus