Infrastruktura krytyczna wyzwaniem i koniecznością

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-11
  DRUKUJ

Zgodnie z raportem ONZ, w 2030 r. 60% ludności będzie mieszkało w miastach. To duże wyzwanie dla funkcjonowania infrastruktury komunalnej. O jej bezpieczeństwie dyskutowano podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura krytyczna miast”, która odbyła się 24–26 października 2018 r. w Rytrze k. Nowego Sącza.

Celem konferencji było przedstawienie współczesnych problemów technicznych, prawnych, ekonomicznych, projektowych, badawczych i eksploatacyjnych. Omawiano zagadnienia, które łączy wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego mieszkańców. Omawiana problematyka pozwoliła zidentyfikować wiele problemów i zagrożeń dotyczących in [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus