Gospodarka ściekowa wyzwaniem dla Polski

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-11
  DRUKUJ

Zaproszenie na spotkanie przyjęli dr inż. Klara Ramm z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Zenon Świgoń, ekspert Ministerstwa Środowiska, Włodzimierz Dudlik z poznańskiego Aquanetu oraz pełnomocnik prezydenta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, a także Łukasz Ciszewski z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy.
Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została ustanowiona w 1991 r. Kraje europejskie od dawna rozumiały konieczność redukcji biomasy i substancji biogennych dostających się do wód. Dlatego od lat budowały oczyszczalnie. Mimo to dyrektywa stała się pierwszym tak ważnym dla polityki środowiskowej aktem prawnym. Wymaga bowiem, aby wszystkie europejskie aglomeracje powyżej 2000 równoważnej liczby mieszkańców (RML) były wyposażone w system zbierania i oczyszczania ścieków. 

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus