Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Większy ruch w biobiznesi(...)

Pomimo niemal trzyletniej dyskusji na temat biopaliw, prac nad kolejnymi wersjami ustawy o biokomponentach i zapewnień coraz szerszej grupy firm o chęci budowy instalacji do produkcji takiego paliwa jako kraj wciąż pozostajemy w ogonie państw realizujących zalecenia dyrektywy 2003/30/WE. W 2005 r. procentowy udział objętości estrów w oleju napędowym wyniósł niewiele ponad 0,3%, choć poziom narodowego celu wskaźnikowego (liczonego wg wartości energetycznej) ustalono na 0,5%. Wielu producentów(...)
»

Zagospodarowanie odpadów (...)

W 1994 r. stworzono program gospodarki odpadami i został on przyjęty do realizacji przez Radę Miejską. Ale już w 1992 r. Koszalin miał już regulamin gospodarki odpadami, który został znowelizowany w 1997 r. Na bazie dotychczasowych doświadczeń, badań morfologii odpadów, programu gospodarki odpadami nasze działania w Koszalinie idą w takim kierunku, by podążać za nowelizacjami ustaw (...)
»