Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Eksmisja z lokali mieszka(...)

Analizując rozwiązania normatywne przewidziane w kolejnych ustawach dotyczących lokali mieszkalnych, należy zauważyć, że nie zawsze występowała ochrona przed eksmisją z lokalu mieszkalnego bez zapewnienia pomieszczenia, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Według Ustawy z 30 stycznia 1959 r. – Prawo lokalowe (DzU nr 10, poz. 59, ze zm.) eksmisja następowała w trybie egzekucji administracyjnej. W sytuacji, gdy osobie wezwanej do opuszczenia lokalu przysługiwało prawo do lok(...)
»

Punkty skupu złomu a ZSEE(...)

Obecnie w Polsce istnieje kilkaset firm zajmujących się przetwórstwem złomu, a trzon ten stanowią główni dostawcy surowca do hut – kilkadziesiąt dużych firm, liderów w branży. W ostatnim okresie na rynku można dostrzec pojawiającą się tendencję do konsolidacji przedsiębiorstw. Firmy większe wykupują mniejsze, które nie są w stanie wytrzymać nacisku silnej konkurencji. Aktualnie przerób złomu w dużyc(...)
»