Wszystkie artykuły w kategorii: "Wodociągi"

Polecane artykuły:

PIE z kagankiem oświaty(...)

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa będą musiały sprostać konkurencyjności firm zachodnich, które od lat działają w ramach Unii Gospodarczej i Jednolitego Rynku Europejskiego. By konkurowanie z nimi było nieco łatwiejsze, właściciele polskich podmiotów gospodarczych powinni wiedzieć, jak i gdzie ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności. Firmy zachodnie(...)
»

Zagospodarowanie odpadów (...)

Odpadami powstającymi w zakładach kamieniarskich przy obróbce kamienia są niewykorzystane kawałki kamienia i szlamy. Odpady te niechętnie były przyjmowane na składowiska odpadów komunalnych czy do wypełniania wyrobisk. Główną przyczyną były tu uwarunkowania prawne oraz duże uwodnienie szlamów z obróbki. Aktualnie w związku z wydanym rozporządzeniem dotyczącym odzysku tego rodzaju odpadów poza instalacjami i urządzeniami powinien zniknąć problem zagospodarowania tych odpadów. Z ko(...)
»