Wszystkie artykuły w kategorii: "Wodociągi"

Polecane artykuły:

Niech każdy robi swoje(...)

Przeprowadzona w 2007 r. przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ) kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykazała, że stan gospodarki odpadami w Polsce jest niezadowalający, a podstawowym problemem jest brak instalacji do ich odzysku. Podobny cykl kontrolny odbył się w 2005 r., jednak od tego czasu nie zanotowano isto(...)
»

Gospodarka odpadami w Mał(...)

Województwo małopolskie liczy ponad 3,26 mln mieszkańców żyjących na obszarze 15 190 km2. Jest to czwarte województwo w kraju pod względem liczby mieszkańców i 12 ze względu na powierzchnię. Od lat zajmuje też czołowe miejsce pod względem ilości wytwarzanych odpadów. W 2004 r. Małopolska wytworzyła ogółem ponad 10 mln ton odpadów, czyli 8,8% ilości, jaka powstała w tym czasie w Polsce, i pod tym względem zajęła trzecie miejsce w kraju (za województwami śląskim i dolnośląskim). Pr(...)
»