Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Materiały do budowy sieci(...)

Kanalizacja jest to zespół konstrukcji inżynierskich, który ma za zadanie odprowadzić z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego, itp.) wszystkie rodzaje ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika. Przekroje poprzeczne kanałów w sieciach kanalizacyjnych stanowią rozmaite odmiany przekrojów kołowych, jajowych, zwykłych, podwyższonych, eliptycznych(...)
»

W powodzi nagród(...)

Rozmawiamy tuż po otrzymaniu przez Pana profesora prestiżowej nagrody Aquarina, przyznawanej przez Zarząd PZITS oraz SEEN Technologie. Tę nagrodę otrzymują wybitni przedstawiciele środowiska inżynierskiego i naukowego za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, znaczący wkład osobisty w rozwój nauk, wdrożenia innowacyjne czy aktywność zawodową oraz społeczną na rzecz środowiska. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyjawić, na ile ważny jest dla Pana, laureata wielu presti(...)
»