Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Park niejedno ma imię (...)

  Pojęcie „park” wydaje się być czytelne i oczywiste, a oznacza: przestrzennie wydzielony, ogólnodostępny obszar zieleni z elementami małej architektury. Może on jednak mieć bardzo różny charakter, jeśli uwzględnimy rozmaite kryteria podziału, np. czas powstania, sposób zagospodarowania i funkcję, wartości przyrodnicze. Ważnym kryterium jest położenie w stosunku do obszarów zurbanizowanych. W tym kontekście mówimy najczęściej o parkach miejskich i podmiejskich.(...)
»

Pomiar stężeń gazów w sys(...)

 Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF.(...)
»