Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Ekologia a budownictwo(...)

Zrównoważone budownictwo traktowane jest w Unii Europejskiej priorytetowo. Kluczowe znaczenie mają m.in. takie kwestie jak: oszczędność energii, minimalizacja emisji gazów cieplarnianych, a także redukcja negatywnego wpływu budownictwa na środowisko oraz zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Koncepcja zrównoważonego budownictwa, zwanego często „ekologicznym” oraz „zielonym”, narodziła się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. X(...)
»

Wiem, kiedy odejść(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołana została przez zjazd założycielski 14 września 1992 r. Dziś jest to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 436 członków – przedsiębiorstwa, których potencjał produkcyjny wody pitnej w Polsce szacuje się na ok. 85%. W maju br. Rada przyjęła informację o zamiarze odejścia na emeryturę dyrektora Izby, Józefa Wiśniewskiego, którego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie dotychcza(...)
»