Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Drobnoustroje w otoczeniu(...)

W celu stwierdzenia stopnia zanieczyszczenia powietrza i ścieków na terenach oczyszczalni i kompostowni odpadów przeprowadza się rutynowe badania mikrobiologiczne i mikologiczne. Poniżej przedstawiono charakterystykę badanych mikroorganizmów. Bakterie psychrofilne i mezofilne W skład bakterii występujących w powietrzu wchodzą różne rodzaje i gatunki tych mikroorganizmów. Biorąc pod uwagę ich wymagania temperaturowe, dzielimy je na mezofilne i psychrofilne. Optimum wzro(...)
»

Wokół odpadów(...)

Odpady przemysłowe SITA Polska, należąca do grupy SITA (sektor gospodarki odpadowej koncernu SUEZ), lider na rynku odpadów w Polsce, rozpoczęła swoją działalność na Dolnym Śląsku. Tworzy spółkę z Dolnośląską Spółką Inwestycyjną SA, firmą należącą do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, która jest największym producentem miedzi w Europie. To przedsięwzięcie, tworzone wspólnie z jednym z największych polskich przedsiębiorstw, umożliwi (...)
»