Nerwowa jesień?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-10
  DRUKUJ

Trzy pierwsze kwartały bieżącego roku poświęciliśmy systematycznemu, zazwyczaj spokojnemu wdrażaniu nowego Prawa wodnego i znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Trudno nazwać jednak spokojnym styczeń, w którym ze zdumieniem wczytywaliśmy się w projekt rozporządzenia taryfowego, autorstwa twórcy Prawa wodnego. Szczęśliwie nowy resort ze zrozumieniem podszedł do argumentów branżowych generowanych przez środowisko na czele z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie (a także przez NFOŚiGW oraz PFR) i zmienił projekt w zakresie możliwym do wdrożenia bez wielkich skutków prawnych, finansowych i społecznych. Dzięki temu proces składania wniosków taryfowych przebiegał bez większych problemów (pomimo opublikowania rozporządzenia zaledwie kilka dni przed terminem składania wniosków), a przebieg ich zatwierdzani [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus