Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Czy potrzeba rewolucyjnyc(...)

Prawo, generalnie rzecz biorąc, jest wyjściowym narzędziem służącym osiąganiu określonych celów społecznych. Oznacza to, iż wszelkie działania podejmowane w demokratycznym państwie muszą mieć podstawę w obowiązujących normach prawnych. Prawo ma służyć osiąganiu wytyczonych celów w tym sensie, że to jego normy mają te cele określać, wskazywać działania i środki niezbędne do ich osiągania oraz wskazywać podmioty i ich obowiązki służące osiąganiu tychże celów.(...)
»

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnegoDziennik UstawPodstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor PolskiUwagiRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w spra(...)
»