Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Ewidencja odpadów komunal(...)

Prowadzenie ewidencji jest jednym z ważniejszych obowiązków posiadaczy odpadów. Powinna ona służyć celom kontrolnym i być wykorzystywana przy tworzeniu planów gospodarki odpadami. Pozwala również na wypełnienie przez Polskę wymagań Unii Europejskiej dotyczących sprawozdawczości (zwłaszcza Dyrektywy 91/692/EWG z 23 grudnia 1991 r. w sprawie raportów na temat unormowań i usprawnień we wprowadzaniu postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska). Dokument ten ma na celu wpro(...)
»

"Sprzątanie świata" tuż-t(...)

Zbliża się już XIV edycja międzynarodowej kampanii "Clean up the Word", prowadzona w naszym kraju pod hasłem "Sprzątanie świata - Polska". Jak co roku koordynatorem krajowym kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia, zaś lokalnymi organizatorami są tysiące szkół, samorządów i lokalnych organizacji społecznych. Corocznie w kampanii bierze udział ponad 1 milion wolontariuszy. Jest to największa społeczna i ekologiczna inicjatywa w Polsce oraz jedna z największych na świecie. W tym roku sprz(...)
»