Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – b(...)

W drugiej części artykułu opisującego biologiczne usuwanie azotu omówione zostaną czynniki wpływające na ten proces. Jednym z nich jest koncentracja w ściekach rozkładalnych związków węgla (BZT5, ChZT). Źródłem węgla w procesie biologicznego usuwania azotu są ścieki dopływające do reaktora biologicznego lub na przykład zewnętrzne źródło węgla w postaci dodawanych do ścieków: kwasu octowego, etanolu i metanolu. Innym źró(...)
»

Ceny wody: większość gmin(...)

Najwyższe stawki za wodę i ścieki będą obowiązywać w gminie Ślemień na Żywiecczyźnie – to 57 zł na m3 wody i 51 zł za odbiór ścieków. Najniższa stawka – 1,30 zł za m3 wody będzie w Sanoku, a 2,20 zł za odbiór ścieków – w Chorzelach. Wody Polskie podsumowały kończący się proces taryfowy. Ze zgłoszonych do końca czerwca 2561 wniosków taryfowych ok. 2300 zostało ogłoszonych. Większość wniosków nie przywiduje podwyżek lub są one na kilkuprocentowym poziomie inflacyjnym. Duże podwyżki zapow(...)
»