Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Międzynarodowy Kongres En(...)

Obecny globalny kryzys finansowy i gospodarczy jest tylko jednym z symptomów dramatycznych procesów, jakie dokonują się w świecie. Ich skala, ale przede wszystkim diagnoza przyczyn i zastosowane działania naprawcze będą miały zasadniczy wpływ na kształt i zasady funkcjonowania gospodarki światowej. Świat po kryzysie nie będzie już taki, jakim był dotychczas! Oznacza to także nieuchronne, głębokie zmiany w sektorze energetycznym. Konieczne zmiany w energetyce(...)
»

Ekoodpowiedzialni na podi(...)

Tradycja organizacji konkursów sięga korzeniami czasów antycznych. O wieniec laurowy rywalizowano już w starożytności, ku czci Zeusa. Z kolei redakcja „Ecomanagera” postanowiła umożliwić zmagania firmom, czego efektem jest konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. O palmę pierwszeństwa walczyły przedsiębiorstwa, które w 2010 r. podjęły szereg inicjatyw, mających na celu minimalizowanie wpływu swojej działalności i wytwarzanych produk(...)
»