Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Nowe spojrzenie na małą h(...)

Systemy hydroenergetyczne na całym świecie dostarczają obecnie ok. 19% globalnej produkcji energii elektrycznej, umożliwiając tym samym uniknięcie rocznej emisji 539 mln ton CO2 w przypadku zastosowania konwencjonalnych paliw kopalnych. Instalacje te są szeroko rozprzestrzenione geograficznie – w ponad 150 krajach istnieje większy lub mniejszy potencjał hydroenergetyczny do (ekonomicznie uzasadnionego) wykorzystania. Około 70% tego potencjału pozostaje wciąż do z(...)
»

Prognozowanie i restruktu(...)

Gospodarka odpadami medycznymi Problematyka zagospodarowania odpadów medycznych w Polsce stanowi jedno z wciąż nieuporządkowanych zagadnień i daje podstawę dowolnej interpretacji przez osoby, uznające się za kompetentne w ferowaniu ocen i decyzji. Dla przeciętnego urzędnika nie jest istotne, jaka logika przyświecała takim czy innym uwarunkowaniom prawnym, należy więc sądzić, że również aparat ustawodawczy w tej materii posiada niewielkie rozeznanie. Ponadto dobór biegłyc(...)
»