Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Gospodarowanie wodą(...)

Marek Jerzy Gromiec Nowa ustawa Prawo wodne została uchwalona przez Sejm RP 18 lipca 2001 r. i uregulowała wiele zagadnień, takich jak: własność wód i obowiązki właścicieli, korzystanie z wód, budownictwo wodne, ochrona przed powodzią i suszą oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Naczelną zasadą nowego prawa jest to, że gospodarowanie wodą odbywa się zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, co ma prowadzić do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego naszych wód. Chciałbym jedn(...)
»

Biogazownia rolnicza – pr(...)

Nowe regulacje dotyczące kogeneracji są szczególnie istotne dla inwestorów zamierzających uruchamiać biogazownie. Najczęstszym rozwiązaniem stosowanym w tego typu jednostkach jest spalanie biogazu w silnikach kogeneracyjnych w miejscu produkcji biogazu. Znacznie rzadziej (ze względu na koszty i złożoność procesów) biogaz jest uzdatniany i kierow(...)
»