Jak rozliczać koszty utrzymania ruchu

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-10
  DRUKUJ

Wysoka sprawność techniczna pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci kanalizacji deszczowych, pompowni wody, przepompowni ścieków, obiektów sieciowych i urządzeń im towarzyszących wymaga z jednej strony odpowiednich inwestycji, a z drugiej – odpowiedniej organizacji utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie wod-kan.

Tym samym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie ponosić koszty tego procesu. Następnie należy je odpowiednio rozliczyć na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. A w dalszej kolejności na poszczególne miejscowości, jeśli zarząd przedsiębiorstwa chce mieć możliwość poznania wyników realizacji tych usług w konkretnych miejscach. Poniżej zostanie opisany zakres i zadania działu utrzymania ruchu, ich koszty i sposób ich rozliczenia.

Zakres i za [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus