Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Hasło: „Najlepsze kasztany rosną na placu Pigalle”. Odzew: „Zuzanna je lubi tylko jesienią”. Przypuszczam, iż wielu czytelników zastanawia się właśnie nad tym, co redaktor miał na myśli? Czy to jedynie nawiązanie do sławnego serialu, jesieni, a być może... Być może wystarczy słowo kasztany zamienić na DPO lub DPR, a plac Pigalle na... spółkę Karman, a sprawa stanie się jasna. Na łamach pisma opisywaliśmy już kilkakrotnie poważny problem branży recyklingu (...)
»

Przeglądy ekologiczne(...)

Przeglądy ekologiczne zostały pomyślane jako instytucja prawna umożliwiająca ocenę faktycznego oddziaływania na środowisko działalności już prowadzonej, w odróżnieniu od procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nowa formuła, jaką jest przegląd ekologiczny, została wprowadzona przepisami ustawy z 9 listopada 1999 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 1 stycznia 2000 r. Rozwiązania zawarte w tej(...)
»