Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

WATER & WASTEWATER INTERNATIONAL Volume 16, Issue 2. April 2001 Tod Kenney&Russel Shindler: "Układ do bioremediacji oczyszcza wodę gruntową z benzyny" (Bioremediation system cleans up gasoline plume) Tania strategia bioremediacyjna będzie zastosowana po to, żeby w rejonie zamieszkałym obniżać zanieczyszczenie wody gruntowej do poziomu określonego stosownym kryterium dla wody pitnej, przed końcem roku 2001 lub na początku 2002. Nowy układ dla re(...)
»

Pneumatyka w kanalizacji (...)

Stałemu dążeniu społeczeństw do poprawy warunków życia coraz częściej towarzyszą działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu bytu ludzkiego na środowisko. Jednym z przejawów tego jest budowa systemów odprowadzających i unieszkodliwiających ścieki. W Polsce w ostatnich latach rozpoczęto budowę licznych systemów kanalizacyjnych. Realizacja kolejnych przedsięwzięć jest w fazie projektowania i przygotowywania. Zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych inwestorzy często st(...)
»