Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

  Krajowy plan coraz bliżej   „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” został zatwierdzony przez Komitet do spraw Europejskich 15 października br. oraz przesłany 29 października br. do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt dokumentu może ulec zmianie w wyniku ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów.   Nowe r(...)
»

Informator(...)

  Mała elektrownia na urzędzie Na jednym z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 8 lutego 2013 r. została uruchomiona mała elektrownia PV. Zainstalowano 169 modułów fotowoltaicznych w systemie on grid. Praca systemu jest monitorowana poprzez urządzenie SMA Sunny WebBox, wpięte do sieci internetowej Urzędu. Elektrownia w słoneczne dni powinna zaspo(...)
»