Ocena ryzyka w przepisach o zaopatrzeniu w wodę

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-1
  DRUKUJ

Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który ułatwia podejmowanie decyzji i realizację działań mających na celu zapewnienie stabilnych oraz bezpiecznych warunków funkcjonowania i przyszłego rozwoju. Wieloletnie doświadczenia wskazują na to, że w zaopatrzeniu w wodę do picia także przynosi ono wymierne korzyści. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) propaguje w swoich Wytycznych system WSP (plan bezpieczeństwa wody). Wspiera go także Komisja Europejska rewizją  dyrektywy 98/83/WE (DWD). Traktuje ona ocenę ryzyka jako zalecaną, a nie obowiązkową. Jednak jak w takiej sytuacji rozumieć zapis zał. II, mówiący, że państwa członkowskie zobowiązane są: „sprawdzać, czy istniejące środki kontroli ryzyka dla zdrowia ludzkiego w całym łańcuchu dostaw wody od zlewiska poprzez pobór, uzdatnianie i przechowyw [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus