Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Zmiana w postępowaniu aad(...)

1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona zmiany odnoszące się do postępowania administracyjnego. Nie każda zmiana może jednak zostać odniesiona do każdego szczegółowego postępowania. Niemniej jednak warto przedstawić najważniejsze kierunki dokonanej nowelizacji. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na modyfikację i rozbudowanie zasad postępowani(...)
»

Przyjmowanie ścieków z za(...)

Zarządy zakładów przetwórstwa spożywczego znajdujących się w aglomeracjach miejskich, w których istnieją rozbudowane systemy przyjmowania i oczyszczania ścieków, zakładają możliwość bezproblemowego podłączenia się do sieci kanalizacji komunalnej celem odprowadzenia ścieków produkcyjnych. Problem współpracy z lokalnym zakładem komunalnym rozpoczyna się z chwilą wystąpienia przedsiębiorstwa z zapytaniem o warunki przyłączenia oraz parametry, jakim mają odpowiadać odprowadzane ścieki. (...)
»