Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Jak sporządzać WPGO i pla(...)

Jednym z rezultatów wejścia w życie przepisów styczniowej nowelizacji ustawy o odpadach jest pojawienie się planów inwestycyjnych oraz wprowadzenie zmian o charakterze materialnoprawnym i proceduralnym w materiale normatywnym poświęconym wojewódzkim planom gospodarki odpadami. Zmianami objęto np. art. 40 ustawy o odpadach, nadając mu w efekcie brzmienie obligujące ministra właściwego do spraw środowiska m.in. do określenia, w drodze stosownego rozporządzenia, sposob(...)
»

Spalać czy nie spalać? - (...)

W kwietniu br. spółka Port Service uruchomiła spalarnię odpadów niebezpiecznych w Gdańsku. W maju otwarto kolejną spalarnię w Dąbrowie Górniczej – obiekt firmy Lobbe. Właściciele – użytkownicy tych obiektów - zachwalają ich niezawodność i bezpieczeństwo dla środowiska. W ich opinii, zastosowanie najnowszych technologii, bogatych w systemy zabezpieczeń oraz wyposażonych w instalacje czyszcząco–filtrujące, które dbają, aby nic ze szkodliwych substancji nie przedostało się na z(...)
»