Wrocław: historyczna perła wodociągów na Dolnym Śląsku

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-1
  DRUKUJ

Pierwsi mieszkańcy terenów obecnej Polski pobierali wodę w naturalny sposób ze strumieni, rzek, stawów czy jezior. Wraz z rozwojem osad założonych w pewnej odległości od cieków wodnych, potrzeby spożywcze, gospodarcze czy higieniczne człowieka szybko rosły, zaczęto więc budować wodociągi, a później również kanalizację. Jak wraz z powstawaniem nowych instalacji wod-kan zmieniał się Wrocław?

Pierwsze publiczne wodociągi w Polsce pojawiły się w średniowieczu. Dotąd uważano, że najstarsza infrastruktura wod-kan zbudowana została we Wrocławiu w 1272 r., gdy książę Henryk IV Prawy nadał miastu przywilej korzystania z wody rzecznej. Ale V. Schneider, pierwszy niemiecki dyrektor wrocławskich wodociągów, twierdził, że infrastruktura służyła celom fortyfikacyjnym, a nie zaopatrzeniu w wodę. Z tego powodu za pi [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus