Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Ochrona przeciwpowodziowa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otrzymał 11,5 mln zł na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – jednej z największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Środki finansowe pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, następnie pozwolenia na budowę oraz(...)
»

Co w prawie piszczy?(...)

Przedsiębiorcy wciąż mają duży problem ze zrozumieniem zapisów rozporządzenia REACH i CLP. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Jakie obowiązki ma wytwórca/importera wyrobów, jeżeli jego wyrób zawiera substancje z listy kandydackiej? Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH wytwórca/importer wyrobów, w których znajdują s(...)
»