Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

O odpadach w Białowieży (...)

W dniach 18-20 czerwca w Białowieży ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy wzięło udział w zorganizowanej przez KIGO, wraz z zrzeszonymi w Izbie spółkami komunalnymi PUHP „Lech” z Białegostoku oraz PUK Hajnówka, konferencji: „Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w świetle uwarunkowań prawnych i nowości technologicznych w doświadczeniach polskich i europejskich”.   Spotkanie umożliwiło kontynuowanie dyskusji nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu (...)
»

Zbiórka, odzysk i recykli(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Jedną z dyrektyw, która powinna obowiązywać w Polsce już od sierpnia 2004 r., jest Dyrektywa o odpadach sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) z 27 stycznia 2003 r. (2002/96/EC). Rząd polski i przedsiębiorcy bezpośrednio zainteresowani kształtem, w jakim zostanie ona zaimplementowana, wiedzieli już w 2003 r. o konieczności jej wdrożenia… Organizacje przedsiębiorców od maja 2003 r. zwracały się do Ministers(...)
»