Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Przewrotny rynek zielonyc(...)

Sprzedaż praw majątkowych do świadectw pochodzenia (ŚP) energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych stanowi główny strumień przychodów wytwórców odnawialnej energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii na Rynku(...)
»

Rynek biopaliw z punktu w(...)

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z ważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju gospodarki. Biopaliwa są alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych uzyskiwanych z ropy naftowej. Niestety, ich wprowadzanie na rodzimy rynek jest procesem kosztownym, zarówno dla producentów biopaliw, jak i koncernów, a nic nie wskazuje na to, by sytuacja uległa poprawie w perspektywie kilku najbliższych miesięcy czy nawet lat.(...)
»