Jak rozliczać koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-1
  DRUKUJ

Koszty ogólnego zarządu w literaturze dotyczącej rachunkowości definiuje się zwykle jako koszty związane z utrzymaniem zarządu przedsiębiorstwa oraz z organizacją przedsiębiorstwa jako całości. Najczęściej dzieli się je na koszty administracyjno-gospodarcze i ogólnoprodukcyjne. 

Taki podział jest wystarczający dla małych przedsiębiorstw. W przypadku większych – nie pozwala na realną kontrolę tych kosztów i zaciemnia obraz działalności przedsiębiorstwa, nie mówiąc o rzeczywistym planowaniu, kontroli i rozliczeniu na potrzeby ustalania taryf.
Sytuacja taka występuje zwłaszcza w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, które działają na terenie kilku gmin, czyli tzw. międzygminnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W artykule opisano zakres kosztów ogólnego zarządu i sposoby ich roz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus