Karawana jedzie dalej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-1
  DRUKUJ

Mimo różnych wydarzeń i prób wpłynięcia na zmianę sytuacji, życie toczy się swoim rytmem. Boleśnie odczuła to ostatnio branża wod-kan, śledząc proces legislacyjnych zmian podstawowych aktów prawa regulujących jej działalność. 

Po fatalnie procedowanej i ostatecznie z błędami wdrożonej ustawie Prawo wodne, kolejnym przykrym doświadczeniem była zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z pozorowanymi konsultacjami, bez uwzględnienia merytorycznych uwag Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, procedując w ekspresowym tempie, Sejm RP 27 października 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Głosowanie, jak zwykle w tej kadencji, było odzwierciedleniem układu sił w parlamen [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus