Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Roszczenie JST związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2015 r., sygn. akt V CSK 295/14, www.sn.pl/orzecznictwo/. Sąd Najwyż(...)
»