Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dekada inwestycji. Unijne(...)

16 tys. km nowych lub wyremontowanych dróg, 36 tys. km zbudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej,683 wybudowane lub przebudowane oczyszczalnie ścieków komunalnych – od tak szczegółowego wyliczania efektów unijnych dotacji może rozboleć głowa.Wybraliśmy zatem 10 różnych projektów, które,naszym zdaniem,najlepiej pokazują,jak wiele dla gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i samorządów znaczyły dotacje z UE. Czy wykorzystaliśmy szansę, ja(...)
»

Wymóg posiadania środków (...)

Posiadanie środków technicznych jest warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Czy wyrok NSA wskazuje nadal problem w tym obszarze? Funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne bez wątpienia spełniają ten warunek, a zatem rozważanie problemu pozornie mija się z celem. Jednak wyrok NSA z 17 listopada 2016 r. (sygn. akt II GSK 3050/15) dowodzi, iż (...)
»