Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kieszonkowe parki dla Wie(...)

Wraz z rozwojem kolejnych dzielnic, tkanka urbanistyczna Wiednia kształtowana była w taki sposób, aby kreować nawet niewielkie parki, które często decydowały o prestiżu położonych przy nich nieruchomości. Tym samym uzupełniano system zieleni, którego trzon stanowią ogromne założenia o historycznych korzeniach, takie jak Prater, ogrody Belwederu czy Augarten, o przestrzenie, które obecnie można nazwać parkami kieszonkowymi. Ich funkcja ekologiczna być może jest znikoma w porównaniu z(...)
»

Terminy w zamówieniach pu(...)

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) jest regulacją bardzo formalną i restrykcyjną. Jej surowe przepisy dotyczą m.in. terminów na wykonywanie określonych w ustawie czynności zarówno przez wykonawcę, jak i przez zamawiającego. Zgodnie z art. 14 ustawy P.z.p., do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – K(...)
»