Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Publikacja dla najmłodszy(...)

„Wyprawy z Borsukiem – Ziemia” to pierwsza z trzech książeczek, wydana nakładem wydawnictwa „Weda”. Została stworzona z myślą o edukacji ekologicznej najmłodszych. Książeczka w malowniczy, bajkowy sposób zapoznaje czytelników z problemami zagrożeń Ziemi. W publikacji wykorzystano atrakcyjną dla dzieci formę komiksu, który wyjaś(...)
»

Projektowanie i budowa no(...)

Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez deponowanie na składowiskach. Większość z zaleceń i wymagań dotyczących składowisk odpadów, zawartych w obowiązującej od 16 lipca 1999 r. dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE z dnia 26 kwietn(...)
»