Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Puszki aluminiowe – recyk(...)

W ostatnich czasach bardzo często porusza się tematy związane z ciągle rosnącą masą odpadów komunalnych. Przeciętny mieszkaniec Polski produkuje co roku ok. 300 kg tych odpadów. Powstaje więc konieczność zagospodarowania ich w sposób przyjazny środowisku, a nie tylko poprzez deponowanie na składowiskach, bo jest to najgorsza z możliwych metod usuwania odpadów. Najlepszym zaś wariantem jest poddawani(...)
»

Wymagania dotyczące treśc(...)

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Zestaw wymagań dotyczących treści regulaminu został zmodyfikowany nowelizacją z 2005 r. Zmienione zostały punkty 1 i 2 wyliczenia, dodano także punkty 4 i 5. Zmiany polegające na uzupełnieniu wyliczenia o nowe punkty zmieniły również zakres podmiotowy obowiązywania regulaminu, w pierwotnej wersji służącego do określania obowiązków mieszkańców i do nich tylko skierowanego. Ustalenie maksymalnego poziomu odpadów komunalnyc(...)
»