Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wpływ kryzysu na rynek od(...)

Sytuacja na rynku odpadów opakowaniowych w ostatnim roku była zmienna. W końcu 2008 r. nastąpiło gwałtowne załamanie popytu na surowce wtórne oraz drastyczny spadek ich cen. Wiele firm zbierających odpady znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się normalizować, a ceny surowców znów wzrastać. Obecnie realizację celów w zakresie odzysku i recyklingu utrudniają występujące bariery i zjawiska patologiczn(...)
»

Jak używane rzeczy trafia(...)

W 2009 r. ruszył projekt o nazwie „Formalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowo-Wschodniej”, w skrócie zwany TransWaste. Jest on prowadzony w ramach programu Europy Środkowej, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i ma trwać do czerwca 2012 r. Głównym przedmiotem zainteresowań są tu odpady złomu, wielkogabarytowe oraz zuży(...)
»