Wszystkie artykuły w kategorii: "Wodociągi"

Reklama

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Zagadnienie termicznego utylizowania komunalnych osadów ściekowych, szczególnie poprzez wspólne spalanie z paliwami kopalnymi lub spalanie razem z innymi odpadami, jest tematem, który wywołuje w Polsce coraz większe zainteresowanie. Powodem tego jest m.in. realizacja kilku projektów dużych instalacji oczyszczania ścieków komunalnych, współfinansowanych z funduszy ISPA. W projektach tych stawiany jest wymóg kompleksowego rozwiązania problemu, a więc rozwiązania łącznie z docelową utylizacją st(...)
»

W oczekiwaniu na ostatni (...)

Ekspertyza w sprawie MBP   W oczekiwaniu na ostatni etap   Do końca maja w 20 instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w całej Polsce wykonane zostaną badania odpadów, które pokażą, jakie efekty przynosi prowadzenie tego procesu przy zastosowaniu różnych rozwiązań technologicznych.   Przetarg na wykonanie „III etapu ekspertyzy mającej na celu pr(...)
»