Wszystkie artykuły w kategorii: "Wodociągi"

Reklama

Polecane artykuły:

Czy Bruksela zablokuje ro(...)

Od 2002 r. obowiązuje w Unii Europejskiej dyrektywa 2002/95/WE dotycząca ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwana powszechnie dyrektywą RoHS (on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment). Ma ona na celu ochronę środowiska naturalnego przed zatruciem niebezpiecznymi substancjami, które wydobywają się z urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich żywotno(...)
»

Jakość usług wodociągowo-(...)

Henryk Bylka Nowa ustawa wodociągowa zawiera siedem rozdziałów i trzydzieści cztery artykuły. O poziomie bądź jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych wspomina się w niej aż w czterech artykułach. Ustawa każe przedsiębiorstwom określać w umowie z odbiorcą wody i odprowadzającym ścieki obok ilości także jakość świadczonych usług. Informacje charakteryzujące poziom i jakość świadczonych usług przedsiębiorstwa winny podawać w kierowanym do zarządu gminy wniosku o udzielenie ze(...)
»