Wszystkie artykuły w kategorii: "Wodociągi"

Reklama

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka dziś i(...)

Żeby spełnić coraz większe wymagania, jakie Unia Europejska stawia Polsce w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi, konieczne jest prowadzenie selektywnej zbiórki u źródła. Jak się okazuje, wdrożenie wszystkich działań ujętych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawia niemało trudności. Jeśli dodać do tego propozycje zawarte w projekcie dyrektywy unijnej, uwzględniające nowe, wysokie poziomy recyklingu (ogłoszone na(...)
»

Recykling czy składowanie(...)

Obecnie po raz kolejny rozgorzała walka o odpady, ale nie tylko w jednym ministerstwie. Do walki zmobilizowano dodatkowo Ministerstwo Budownictwa – tak wynika z przedstawionego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ostatnia zmiana tej ustawy doprowadziła do paraliżu wydziałów ochrony środowiska w wielu urzędach gminnych. Powodem paraliżu było stworzenie, zgodnie z wymogami ustawy, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w wyznaczonym termi(...)
»