Kret a możliwość wykonywania instalacji grawitacyjnych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-8
  DRUKUJ

Na rynku coraz bardziej rozwija się świadomość oraz popyt na stosowanie technologii bezwykopowych, szczególnie w zakresie wodno-ściekowych instalacji grawitacyjnych. Wynika to z rosnących, wraz z gęstniejącą zabudową, wymagań względem stosowanych urządzeń oraz poszukiwania konkurencyjnych rozwiązań przez firmy realizujące usługi.

Czym są instalacje grawitacyjne?

Używając określenia „instalacja grawitacyjna”, mamy na myśli instalację wodociągowo-kanalizacyjną, położoną z zadanym spadkiem, ściśle określonym przez projektanta sieci. Spadek ten, dzięki sile grawitacji, pozwala na przepływ mediów, siła grawitacji wymusza bowiem przepływ określonej ilości substancji z poziomu wyższego na niższy. Wielkość spadku jest określana przez projektanta danej instalacji na podstawie obliczeń, w których brane są pod [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus