Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący definicji przyłączy

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-8
  DRUKUJ

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów (w sprawie o sygn. akt III SZP 2/16) uznała, iż w rozumieniu art. 2 pkt. 5 i 6 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  • przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej,
  • przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Rodzi się, oczywiście, pytanie, co w tym orzeczeniu tak przełomowego i skąd potrzeba dokonywania wykładni przedmiotowych pojęć przez Sąd Najwyższy – i to w rozsze [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus