Nowa Rada IGWP, nowe wyzwania

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-8
  DRUKUJ

Dokonano wyboru nowej Rady Izby. W jej skład weszło 21 przedstawicieli firm wodociągowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Co może to oznaczać dla tej branży?

W Warszawie 19 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  Z pewnością ważnym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania z działalności Rady Izby za 2016 r.; Sprawozdania z działalności Prezesa Izby za 2016 r.; zatwierdzenia Rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Zgromadzeni członkowie IGWP jednomyślnie przyjęli wspomniane sprawozdania oraz udzielili absolutorium zarówno Radzie Izby, jak i Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Ta jednomyślność członków Izby jest dla Rady i dla mnie osobiście, szczególnie ważna. To swoiste potwierdzenie [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus