Grupy taryfowe po wejściu w życie Prawa wodnego

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-8
  DRUKUJ

Chodzi o górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty zmiennej w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, które w tym przepisie są zróżnicowane w zależności od celów, na jakie pobierana jest woda. Przedsiębiorstwo wod-kan do określenia odpowiedniej liczby grup taryfowych i ustalenia cen za wodę dla celów innych niż realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi będzie musiało zastosować jeden z wymienionych 36 rodzajów działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód, jednostkowe stawki opłaty zmiennej za pobór wód pozostaną na razie na poziomie opłat z 2017 r. i biorąc pod [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus