Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Reklama

Polecane artykuły:

Od gospodarki do środowis(...)

Już dwudziestej szóstej edycji doczekała się konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”. W tym roku odbyła się ona pod hasłem „Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko”.   Organizatorami spotkania w dniach od 14 do 17 października br. w Zakopanem byli Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz Komitet Zrówno(...)
»

Sejmowa dyskusja o klastr(...)

W Ustawie z 20 lutego o zmianie ustawy o OZE, przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta RP w czerwcu br., zdefiniowany został klaster energetyczny. Zamysłem konferencji „Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii – klastry energetyczne”, która odbyła się w Sejmie 7 września br., było takie doprecyzowanie rozumienia pojęcia klastrów energetycznych, aby mogły one stanowić przestrzeń do rozwoju energetyki rozproszonej, szczególn(...)
»