Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Mam pomysł(...)

To, co piszę, to tylko moje postrzeganie rzeczywistości i nie ma to nic wspólnego ani z opinią ogółu branży, ani z firmą, której jestem prezesem. Ot, takie moje rozważania. A więc do tematu. Tytułowy pomysł dotyczy rodzącego się dzisiaj prawa, a właściwie jego poprawiania. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyka większości ludzi w branży. Ustawa jak ustawa. Ostatnio sporo jest ich produkowanych (piszę produkowanych, bo tempo uchwalania przypomina taśmę(...)
»

Dofinansowanie poprawy ef(...)

    Nazwa instytucji AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU BANK OCHRONY ŚRODOWISKA (...)
»