Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z osadów ściekowych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-8
  DRUKUJ

Zmiana modelu funkcjonowania sektora energetycznego, związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), zachęca do poszukiwania niekonwencjonalnych paliw. Innowacje umożliwiające stosowanie odnawialnych zasobów przyrody do produkcji energii stały się też przedmiotem szczegółowych regulacji kształtujących zasady prowadzenia tej działalności. W polskim systemie prawnym podstawowym aktem normatywnym określającym mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE jest Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: u.o.z.e.). Ustawa zrewolucjonizowała wspieranie OZE, zastępując dotychczasowy system tzw. zielonych certyfikatów rekomendowanym przez prawodawstwo unijne systemem aukcji OZE. Dla polskich instalacji dostępny jest również szwajcarski system Naturemade, który umożliwia zwiększenie efektywno [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus