Jak wermikompostować osady ściekowe?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-8
  DRUKUJ

Wermikompostowanie, zgodnie z ustawą o odpadach1, zalicza się do procesu odzysku (R3). Jest ono proekologiczną metodą unieszkodliwiania osadów ściekowych. To technologia bezodpadowa, która nie wymaga dużych nakładów finansowych. Studia nad wykorzystaniem dżdżownic do przetwarzania odpadów rozpoczęli Amerykanie w latach czterdziestych XX w. Badali oraz krzyżowali liczne gatunki w celu wyłonienia tych, które najefektywniej przyśpieszają rozkład materii organicznej odpadów. Pewne modyfikacje gatunkowe wprowadzili uczeni włoscy i francuscy. W połowie XX w. zaczęto wykorzystywać efekty tych badań i tworzono wermikultury, głównie do produkcji nawozu z odpadów rolniczych. W Polsce zainteresowano się tą tematyką w latach siedemdziesiątych XX w., a w latach osiemdziesiątych XX w. powstały zakłady zajmujące się masową produkcją dżdżow [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus