Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Parki alternatywą dla dzi(...)

W Polsce ogrody działkowe nierzadko postrzegane są jako relikty minionej epoki, co sprawia, że lekceważy się ich rolę w strukturze społecznej miasta. Tymczasem w krajach bogatszych, w których narodziła się idea rodzinnych ogrodów działkowych, takich jak Anglia lub Niemcy, podkreśla się przede wszystkim ich pozytywny wpływ na integrację społeczną i stan zdrowotny użytkowników. W państwach zachodnich ogrodnictwo działkowe staje się modne i pożądane przez władze samorządowe miast.(...)
»

Wokół nowego systemu(...)

Zmiana systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, spowodowana nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wciąż budzi wiele obaw i wątpliwości nie tylko przedsiębiorców działających w branży odpadowej, ale także przedstawicieli samorządów. Zarówno ustawa, jak i akty normatywne z niej wynikające są tematami ożywionych dyskusji i rozmów. Nikogo nie dziwi więc fakt, że problemy te stały się przyczynkiem do organizacji wielu szkoleń i konferencj(...)
»