Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Spóźnione rozporządzenie (...)

  Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. (u.c.p.g.) wprowadza do polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nowe rozwiązania prawne oraz znacząco modyfikuje wymogi stawiane przedsiębiorcom dotychczas funkcjonującym w tym obszarze. Z punktu widzenia organizatorów całego systemu (gmin) i firm działających na tym rynku kluczowym novum jest wymóg zorganizowania przetargu na odbiór (lub odbiór i(...)
»

Konieczna hierarchia dzia(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Krakowie to jeden z pierwszych beneficjentów, który realizował projekt w zakresie gospodarki odpadowej, początkowo współfinansowany z Funduszu ISPA, a następnie z Funduszu Spójności. Ścieżka wdrażania inwestycji krakowskiej była długa i kręta. Jak zatem beneficjent poradził sobie z nieoczekiwanymi problemami? (...)
»