Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biokomponenty w Polityce (...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Bardzo istotnym elementem zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej jest powszechne wprowadzanie biokomponentów jako składnika paliw stosowanych w transporcie. Wyrażając się bardziej precyzyjnie, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowan(...)
»

Przyszłość energetyki(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 W kwietniu minęło 20 lat od katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Rocznica ta stała się okazją do ożywienia debaty o perspektywach światowej energetyki. Wielu uważa, że jest to jeden z najważniejszych politycznych sporów współczesnego świata. Rozstrzygnięcia w tej dziedzinie wpłyną nie tylko na wybór przyszłych źródeł energii, ale zadecydują także w dużym stopniu o stylu rządów i kształtowaniu się więzi społecznych. Ro(...)
»