Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu na poziom(...)

Społeczność międzynarodowa postrzega zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu, czego wyrazem jest Traktat Klimatyczny (Rio de Janeiro, 1992 r.) oraz uzupełniający go Protokół z Kioto, określający przewidywane do 2012 r. redukcje emisji CO2. Unia Europejska jest na arenie międzynarodowej jedną z najbardziej aktywnych organizacji prowadzących politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez wdrożenie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do em(...)
»

Doskonalenie warte zachod(...)

Słowo „jakość” napotykamy dziś na każdym kroku – od reklam w mediach do etykiet na produktach. Oczywiście, nie wszyscy piewcy hymnów pochwalnych na jej temat mogą w rzeczywistości pochwalić się znaczną poprawą jakości oferowanych wyrobów czy świadczonych usług. Jednak faktycznie cała burza wokół jakości odzwierciedla zmianę sposobu funkcjonowania firm – również komunalnych. (...)
»