Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dbając o miasta(...)

Zadania Związku Miast Polskich w nowej kadencji są w znacznej mierze związane z realizacją celów i zadań wyznaczonych w poprzednich latach. Zamierzamy przede wszystkim skupić się na dbałości o właściwą postać przepisów legislacyjnych, które dotyczą samorządu, a w szczególności miast. Podstawowym zadaniem jest tutaj troska o odpowiedni kształt ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, czyli stworzenie takich warunków finansowych, które pozwolą sprawnie realizować zadania staw(...)
»

Kto jest "za"?(...)

Związek Gmin Wiejskich RP wraz z firmą Haskel opracował modelowy projekt Polskiej Agencji Finansowania Gmin, której istotą jest zaspokojenie potrzeb samorządów gminnych w zakresie pozyskania niedrogich, długoterminowych kredytów i pożyczek na inwestycje publiczne (więcej na ten temat patrz „Przegląd Komunalny” 6/2005). Czy powołanie takiej instytucji finansowej jest racjonalne? Czy gminy rzeczywiście na tym zyskają? (...)
»