Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona przestrzeni publi(...)

„Dobro” w znaczeniu ogólnym to wartość oceniana dodatnio, stanowiąca przedmiot i cel ludzkich dążeń i pragnień. Z tej definicji wychodzi pojęcie „dobra publicznego” – dobra należącego do gminy, a dokładniej „dobra ludu”. W polskiej doktrynie prawa administracyjnego w okresie międzywojennym istniało pojęcie „rzeczy publiczne”, odgrywające ważną rolę w sferze działalności administracyjnej1. Chociaż zagadnie(...)
»

Szczegółowe wyniki Konkur(...)

Szczegółowe wyniki Konkursu (PDF)(...)
»