Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwagi do założeń programu(...)

W ostatnim czasie możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniem energii słońca. Wynika to z rosnących cen energii oraz z pojawienia się możliwości uzyskania dotacji na budowę słonecznych instalacji grzewczych. Za bardzo pozytywną należy uznać propozycję uruchomienia przez NFOŚiGW „Programu dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji” o zasięgu ogólnokrajowym i wsp(...)
»

Dawne taryfy wodociągowe(...)

Od najdawniejszych czasów utrwalany był pogląd, że nikt nie powinien być ograniczany w swobodnym dostępie do wody. Dzięki takiemu podejściu już mieszkańcy starożytnego Rzymu mogli bezpłatnie korzystać z wody dostarczanej do miejskich fontann i studni, a nawet łaźni. Podobnie przez długi czas, bo aż do połowy XIX w., było w polskich miastach. Do tego czasu budowa i utrzymanie studni publicznych finansowane było z miejskich funduszy, a korzystanie z nich było bezpłatn(...)
»