Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Reklama

Polecane artykuły:

ZSEE – zmiany prawa od 20(...)

Wejście w życie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) zostało podzielone na sześć etapów, rozłożonych na długi okres czasu. Takie działanie ustawodawcy podyktowane było złożonością tworzonego sytemu gospodarowania zużytym sprzętem i dużym wpływem tej ustawy na rynek obrotu elektrosprzętem. Ostatnia znacząca grupa przepisów, istotna z punktu widzenia przedsiębiorców &nda(...)
»

Wykorzystanie energii z O(...)

Z Jerzym Małachowskim, zastępcą prezesa Zarządu NFOŚiGW, przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA, rozmawia Urszula Wojciechowska Jerzy Małachowski, zastępca prezesa Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewodniczący Rady Nadzorczej, Geotermia Podhalańska S(...)
»