Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Nowy format karty charakt(...)

   Karta charakterystyki to zbiór informacjio właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Jest przeznaczona m.in. dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.   Karta charakterystyki jest sporządz(...)
»

Zrównoważona produkcja st(...)

Ochrona środowiska poprzez ciągłe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, zagospodarowanie i recyrkulację odpadów oraz ograniczanie zużycia surowców i energii to jeden ze strategicznych celów, jakie spółka ArcelorMittal Poland postawiła sobie w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  Zaangażowanie firmy w ochronę środowiska potwierdzającertyfikaty zgodności z normą ISO 14001:2004, wydane dla należących do spółki oddział&oacu(...)
»