Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Co z odpadami komunalnymi(...)

W Polsce funkcjonują dwie przeciwstawne opinie na temat modelu gospodarowania odpadami komunalnymi: pozytywna i negatywna. Ta pierwsza jest głoszona głównie przez przedsiębiorców prywatnych i reprezentujące ich organizacje oraz popierana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (do połowy 2008 r. także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), a druga – przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych i spółek z udziałem gmin.(...)
»

Rola centrum segrega(...)

W gospodarce stałymi odpadami komunalnymi wyróżnia się trzy strumienie odpadów: pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady zmieszane oraz nietypowe (wielkogabarytowe, gruz budowlany, meble, sprzęt AGD i RTV, porzucone wraki samochodów osobowych, osady pościekowe, odpady niebezpieczne związane z bytowaniem itp.). Każdy z tych strumieni wymaga odrębnego łańcucha logistycznego zbiórki, gromadzenia i przemieszczania, które łączą się w jednym punkcie – centrum segregacji odp(...)
»