Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Międzynarodowy handel Zie(...)

Konferencja „Międzynarodowy Handel Zielonymi Certyfikatami – Nowe Możliwości” odbyła się w Warszawie 6.12.2002 r. Była to 2. konferencją zorganizowana w ramach projektu Komisji Europejskiej TRECKIN (sieci wymiany informacji i współpracy w zakresie Zielonych Certyfikatów – ZC), którego celem jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany informacji (wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń, wyników badań itp.) w zakresie rozwoju prory(...)
»

Uwierzytelnienie pochodze(...)

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi prace nad podstawami funkcjonowania systemu uwierzytelniania biomasy (Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy – KSUB) na rzecz usprawnienia procedury wydawania świadectw pochodzenia (ŚP). Prowadzone prace stanowią odpowiedź regulatora na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów biomasy oraz wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących ten rodzaj paliwa. W ramach prowadzonych prac nad utworzeniem jednolitych s(...)
»