Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Reklama

Polecane artykuły:

Lokalne kotłownie na biom(...)

Słoma, drewno opałowe i odpadki drzewne zalicza się do biomasy, która jak cała roślinność występująca na ziemi, asymiluje dwutlenek węgla z powietrza w procesach fotosyntezy w czasie swojej wegetacji. Podczas późniejszego spalania biomasy dwutlenek węgla oddawany jest z powrotem do atmosfery, a więc końcowy bilans jest zerowy. Podstawowym kryterium preferowania biomasy jako źródła energii odnawialnej jest brak emisji CO2 i zasadnicze obniżenie emisji SO2. (...)
»

Biomimikra(...)

Organizmy na Ziemi aby przetrwać musiały przystosowywać się do nieustannie zmieniającego się środowiska. Dzięki temu natura rozwiązała już wiele problemów, z którymi ludzie wciąż się zmagają. Biomimikra jest dyscypliną, która bada mechanizmy zachodzące w przyrodzie, a następnie przenosi je do naszego ludzkiego świata. Poszczególne gatunki organizmów, a także(...)
»