Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Recykling organiczny odpa(...)

Zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska odpady opakowaniowe (opakowania poużytkowe) powinny być przydatne do odzysku energii lub recyklingu. Jedną z jego form jest recykling organiczny (kompostowanie i biometanizacja). Obecnie nie może być on stosowany w szerszym zakresie w odniesieniu do odpadów opakowaniowych. Przyczyną tego jest fakt, iż tradycyjne materiały – szkło, metale czy tworzywa sztuczne – nie ulegają r(...)
»

Wzorowy monitoring(...)

„Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – to kolejny unijny projekt, którego realizacja zbliża polski sektor gospodarki wodno-ściekowej do standardów określonych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Inwestycję realizowaną w blisko 60-tysięcznym mieście tworzy kilkanaście kontraktów budowlanych i usługowych. W zakresie projektu można wyodrębnić cztery zadania, z których jed(...)
»