Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Reklama

Polecane artykuły:

Zbieranie i transport odp(...)

Zbieranie i transport odpadów to rodzaje działalności nazywanej przez Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) „gospodarowaniem odpadami”. Ustawa pojęcie to rozumie szeroko, obejmując nim zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także nadzór nad tego rodzaju działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania. Temin „nadzó(...)
»

Cuda techniki nie pierwsz(...)

Problem utylizacji starych komputerów w większości krajów wysoko uprzemysłowionych stał się bardziej palący niż utylizacja np. zdezelowanego sprzętu AGD czy audio-wideo. Czas życia komputerów osobistych oblicza się w tych państwach nie w latach, lecz w miesiącach. Prościej i taniej jest obecnie kupić nowy pecet niż naprawiać stary. W Stanach Zjednoczonych odpady sprzętu komputerowego, zużyte telewizory, magnetowidy, radia, tostery, wieże hi-fi itp. nazwano generalnie e-śmieciami (ang. e-waste(...)
»