Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeciwko likwidacji gimn(...)

Zarząd Związku Miast Polskich podczas posiedzenia w Poznaniu 26 sierpnia 2016 r. negatywnie zaopiniował zapowiedź likwidacji gimnazjów, gdyż – jak podkreślano – nie ma żadnych poważnych argumentów przemawiających za tą zmianą. Sondaż opinii publicznej na ten temat, przeprowadzony na statystycznej próbie społecznej, w tym wśród osób, które nie miały żadnej styczności z gimnazjami, nie jest wystarczającą przesłanką do podejmowania takiej brzemiennej w skutki d(...)
»