Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany jakości wód w odbi(...)

Zbiorniki wodne często są odbiornikami ścieków odpływających z oczyszczalni przydomowych. Ich funkcja polega na obniżaniu koncentracji zanieczyszczeń w ściekach oraz ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Stawy (...)
»

Najlepsi z wiedzą o energ(...)

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GreenPower 15 maja br. odbył się Finał Krajowy Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Głównym jej organizatorem i inicjatorem  był Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem Olimpiady jest sprawdzenie i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu OZE wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie informacji o nowych technologiach OZE. Inicjatywę podjęto z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych oraz o osobach w wieku do 35 lat, zainteresow(...)
»