Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie funduszy UE(...)

ZMP promuje dobre praktyki Związek Miast Polskich rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Fundusze strukturalne w miastach – dobre praktyki”. Dotację na ten cel otrzymał na to z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa o funduszach strukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło już II konkurs dotacji dla takich organizacji prow(...)
»

Technologie energetyczne (...)

Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych (takich jak muły, RDF, zużyte opony, mączka kostna, drzewne odpady poużytkowe itd.) z węglem jest praktykowane zarówno w kotłach rusztowych i pyłowych, jak i fluidalnych warstwach stacjonarnych i cyrkulacyjnych. Podkreśla się szereg korzyści płynących z fluidalnego ich spalania, jednak podczas procesu spalania mogą się pojawić określone problemy. Aglomeracja i defluidyzacja Tworzenie się aglomeratów (spieków) i ustanie fluid(...)
»