Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polska w europejskiej spo(...)

  Tworzywa sztuczne stanowią, choć niewielki masowo, znaczny objętościowo procent wszystkich odpadów stałych w Europie. Każdego roku powstaje ok. 24 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.   Poprzez różne formy ich odzysku można uzyskać zarówno surowce do produkcji nowych wyrobów, jak i odzyskać energię zmagazynowaną w odpadach. Odpady z tworzyw sztucznych są cenne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologi(...)
»

Zamówienia publiczne w 20(...)

Różnice w podejściu do rekultywacji terenów powysypiskowych w Polsce i za granicą zaprezentowali na konferencji w Krakowie uczestnicy kończącego się unijnego programu RELEMCOM (Reclaiming Land Empowering Comunities). Jego celem było wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przekształceń zdegradowanych obszarów przy aktywnym udziale społecznym. W pilotażowy projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Ramowego GROW, zaangażowane były cztery państwa. Partnerzy z Polski, (...)
»