Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stanowisko w sprawie proj(...)

W grudniowym wydaniu „Czystej Energii” w dziale „Forum” (CE 2013/12) opublikowane zostało stanowisko podpisane przez prawie 40 organizacji z branży OZE, traktujące głównie o wytwarzaniu energii elektrycznej. Dla SPIUG ważna jest sprawa zapisów związanych z wytwarzaniem ciepła w OZE. W aktualnym projekcie 4.0 ustawy o OZE całkowicie pominięto aspekt wytwarzania ciepła w rozproszonych źródłach OZE, korzystających z energii geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej oraz słonecznej, p(...)
»

W gąszczu sprawozdań(...)

Emisja gazów i pyłów do powietrza, gospodarowanie odpadami, pobór wód czy też odprowadzanie ścieków pociągają za sobą obowiązki sprawozdawcze i finansowe. Niejednokrotnie te same dane należy składać do kilku różnych organów prawnych. W zależności od rodzaju działalności niektóre firmy muszą przekazać aż pięć różnych raportów rocznie, dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przeds(...)
»