Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – c(...)

Eksploatowane oczyszczalnie ścieków, zobowiązane przepisami do równoczesnego usuwania związków węgla azotu i fosforu, stosują wysokoefektywne technologie w celu spełnienia warunków przy wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do środowiska. Niestety, obserwowane w wielu oczyszczalniach zmniejszanie się ilości ścieków, któremu towarzyszy wzrost ładunków zanieczyszczeń, powoduje, że wykorzystywanie wyłącznie metod biologic(...)
»

Krótka historia wiatraków(...)

Radosław Gawlik członek rady Krajowej Zieloni 2004 Nie od dziś jestem gorącym zwolennikiem wykorzystywania wiatraków do produkcji energii elektrycznej. Z ekologicznego punktu widzenie ich zalety są niewątpliwe. Wiatraki nie emitują spalin ani niebezpiecznych odpadów. Nie zużywają surowców nieodnawialnych. W Internecie można znaleźć wiele, często sprzecznych opinii dotyczących ich zastosowania w energetyce. Wydaje się, że głosy przeciwników są w mniejszości, bo popularność wia(...)
»