Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dokumentowanie postępowań(...)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zamawiający, prowadząc postępowania, jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej. Musi zatem sporządzić szereg dokumentów, które stanowią niejako „historię” wyboru oferty najkorzystniejszej. Artykuł 96 ust. 1 P.z.p. mówi, że „w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia”. Jest to warunek konie(...)
»

Początek zmian(...)

Od 1 lipca br. wszyscy jesteśmy uczestnikami „rewolucji śmieciowej” w naszym kraju. Okres tegorocznych wakacji stał się dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządowców czasem ciężkiej i wytężonej pracy. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami i nieprzewidzianymi okolicznościami, jednak sytuacja pomału się stabilizuje. Obecnie najlepsza sytuacja jest w tych gminach, w których wcześniej system działał prawidłowo. Jednak ani dla samorządów czy przedsiębiorców, ani d(...)
»