Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowe technologie"


 1. Jak opomiarować kolektor grawitacyjny? Czytaj

   Piotr Zima

   Sebastian Budziszewski

   Elżbieta Mission

   Grzegorz Zarychta


 2. Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” Czytaj

   Martyna Matuszczak


Polecane artykuły:

Sieci wodociągowe i kanal(...)

W Polsce w 2008 r. eksploatowanych było ponad 26 tys. km sieci wodociągowych i blisko 95 tys. km sieci kanalizacyjnych. Z sieci wodociągowych w zbiorowych systemach zaopatrzenia w wodę korzystało ok. 84% mieszkańców, zaś z sieci kanalizacyjnych tylko ok. 53% obywateli kraju. Sieci, z uwagi na bezpośrednią realizację zadań w stosunku do odbiorców usług wodociągowych (niezawodne dostarczanie wody do spożycia) i kanalizacyjnych (niezawodny odbiór i oczyszcz(...)
»

Skojarzona gospodarka odp(...)

Intensywny rozwój aglomeracji miejskich a później wiejskich, na początku XX w., zaowocował intensyfikacją prac nad zagadnieniami gospodarki odpadami. Konieczność usuwania coraz większej ilości substancji nazywanych odpadami a stanowiących nierozerwalny znak wzrostu uprzemysłowienia, usług, rolnictwa, a także zdolności przemieszczania się ludzi i ogromnych mas surowców oraz towarów wymusił poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu. Rozwój procesów termicznego unieszkodliwian(...)
»