Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z dużej chmury...(...)

Rok 2013 niechybnie chyli się ku końcowi, co zawsze skłania do pewnych refleksji i podsumowań. Ostatnie dwanaście miesięcy, biorąc pod uwagę działania naszego rządu, a w szczególności Ministerstwa Finansów, kojarzyć się może m.in. z nowelizacją nierealnego budżetu. Przyjęta w sierpniu przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy budżetowej umożliwiła zwiększenie deficytu o prawie 16 mld zł, wprowadzając jednocześnie istotne zmiany w zaplanowanych uprzednio wydatkach na ten rok, co służyć miało, zg(...)
»

Ekonomiczne i ekologiczne(...)

Z Adamem Krynickim, dyrektorem ds. rozwoju firmy Krynicki Recykling, rozmawia Renata Drzażdżyńska Firma otrzymała dotację z Fundacji EkoFundusz w ramach innowacji technologicznych. Co to za inwestycja? Zgadza się, przedsiębiorstwo Krynicki Recykling otrzymało z Fundacji EkoFundusz dotację na zakup linii do uzdatniania stłuczki szklanej, w pracy której wykorzystywana jest innowacyjna technologia separacji optoelektronicznej. Zakupione z tych środków sortery optoelektron(...)
»