Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odnawialne źródła energii(...)

Zagadnienie zaopatrzenia w ciepło należy do zadań własnych gminy. System zaopatrzenia w ciepło w znaczącym stopniu rzutuje na stan zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na minimalizację tego efektu, wspiera realizację zasady rozwoju zrównoważonego oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Umocowania prawne Energia zużywana na cele grzewcze stanowi ok. 40% (...)
»

Jeszcze raz Tempo 30(...)

Tadeusz Kopta We wrześniowym „Przeglądzie Komunalnym” ukazał się tekst Janusza Maciejczyka, który ironizuje temat TEMPA 30, jakie od lat wdraża się na obszarach zurbanizowanych krajów UE. Mój szanowny adwersarz należy do ludzi, którzy traktują samochód jako przedmiot, który ma szczególne prawa wśród uczestników ruchu miejskiego. Potraktujmy poważnie argumenty prześmiewcy i spróbujmy się do nich ustosunkować. (...)
»