Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie majątkiem trw(...)

Branża wodociągowa, w ostatnich latach w naszym kraju zmieniła się zasadniczo. Powodem tego jest niewątpliwie członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność dostosowania procesów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków do wymogów prawa wspólnotowego. Dążenie do zdefiniowanego w tym zakresie celu odbywa się w dużej mierze, choć nie wyłącznie, poprzez dofinansowanie sektora w ramach realizacji kluczowych i koniecznych inwestycji. Pod względe(...)
»

Potrzeby MŚP we wdrażaniu(...)

Rozpoczęło się gromadzenie informacji o popycie na technologie środowiskowe dla małych i średnich przedsiębiorców w Europie Centralnej. W czerwcu br. w sześciu krajach Europy Środkowej: Niemczech, Polsce1, Słowacji, Węgrzech, Austrii i Słowenii w ramach międzynarodowego projektu ACT CLEAN zainicjowano ocenę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na ekoefektywne technologie i narzędzia. Na podstawie wstępnej oceny popytu na technologie rozpoczęło się(...)
»