Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pośrednia zmiana użytkowa(...)

Coraz częściej pojawiającym się wątkiem w publikacjach na temat biopaliw jest tzw. zjawisko pośredniej zmiany użytkowania gruntów, oznaczane pochodzącym z języka angielskiego skrótem ILUC od „indirect land use change”. Hasło jest skomplikowane i trudne do jednoznacznej oceny. Studia nad ILUC w swoim założeniu miały docelowo stanowić praktyczną odpowiedź na pytanie, jak duży uzysk środowiskowy, bez uszczerbku dla innych elementów, może przynieś(...)
»

Biblioteka Wod-Kan(...)

Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych D. Słyń, S. Kordana Krosno 2013 ISBN 978-83-62760-31-2 Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednocześnie podkreślano, iż odzysk(...)
»