Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zamówienie z wolnej ręki (...)

Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy może on zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Tryb ten jest wykorzystywany w zamówieniach powyższej 14 tys. euro, najczęściej gdy zachodzi pilna potrzebna udzielenia zamówienia. Pamiętać należy, że zama(...)
»

Strachy na Lachy(...)

  W artykule „Lotosowi i Orlenowi grożą miliardowe kary”,zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” 9 lipca 2009 r., przedstawiciele koncernów paliwowych informują m.in., że na kanwie obecnych przepisów prawnych oraz w związku z poziomem realizacji NCW za I kwartał br. narażeni są na zapłacenie wielomilionowych kar. Nieprawdą jest, że wykorzystanie biokomponentów w I kwartale roku poniżej wymaganego poziomu powoduje konieczność ui(...)
»