Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Arcadis sp. z o.o.(...)

Arcadis sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa tel.: 22/203-20-00 e-mail: info-pl@arcadis.com www.arcadis.com   Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą, która na polskim rynku działa od 30 lat i zatrudnia ponad 200 ekspertów. Świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: rozpoznanie stanu środowiska pod kątem obecn(...)
»

Kto powinien posiadać poz(...)

Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), wśród zadań własnych gminy znalazło się wiele kompetencji bezpośrednio związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Są to m.in. utrzymanie wodociągów i sieci kanalizacyjnych, zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie gminy w urządzenia sanitarne,(...)
»