Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Skarga na zarządzenie pok(...)

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 30 grudnia 2008 r. (II SA/Op 600/08) jest przykładem sytuacji, w której skarga została odrzucona z powodu nienależytego jej opłacenia. Bliższe przedstawienie skargi i rozstrzygnięcia WSA pozwoli na pełniejsze ukazanie problemu. Według przeważającej linii orzeczniczej sądów administracyjnych zarządzenie pokontrolne inspektora ochrony środowiska (IOŚ) podlega zaskarżeniu. Skarga może zostać wniesi(...)
»

…kamieni kupa(...)

W związku z kończącą się kadencją parlamentu, można spróbować podsumować osiem lat rządów koalicji PO-PSL. Podczas posiedzenia nr 65 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 4 kwietnia 2014 r. w związku z przyjmowaniem sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach, poseł Marcin Witko zadał z se(...)
»