Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Prawne aspekty walki o ry(...)

  Szczególne obawy wyrażają przedstawiciele spółek komunalnych, które – składając ofertę w przetargu – zmuszone są, na gruncie szeroko rozumianego prawa samorządowego, skalkulować cenę ofertową na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów wytworzenia usługi oraz zysk. Tym samym utrwala się pogląd, iż firmy prywatne, celem pozyskania rynku, będą składać oferty z cenami dumpingowymi.(...)
»

Kropla świata(...)

Szczelinowanie jednak zanieczyszcza W swoim ostatnim raporcie Amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska (EPA) dochodzi do wniosku, że proces szczelinowania hydraulicznego, który przeprowadzany jest w celu wydobycia gazu z łupków, przyczynia się do zanieczyszczenia wód podziemnych. Pierwszy raz takie wnioski pojawiają się w federalnym raporcie. Wydany przez EPA raport zawiera dowody pochodzące z Pavillion w stanie Wyoming, gdzie udowodniono, że zaniec(...)
»