Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Diagnoza i terapia(...)

  Specjaliści, którzy zabierali głos w dyskusji na temat regulatora sfery usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zorganizowanej w pierwszym dniu tegorocznych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, zgodnie stwierdzali, że potrzebny jest „regulator zewnętrzny”. Prawdopodobnie mowa tu o regulatorze innym niż gminny, choć zdarza się w Polsce, że gmina reguluje przedsiębiorstwo „zewnętrzne”, niebędące jej własnością. Podsumowując wyniki dys(...)
»

Certyfikacja systemów cie(...)

Izba wprowadza Program Certyfikacji Systemów Ciepłowniczych, który w przejrzysty sposób wykaże wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania. Smog nie jest problemem jedynie najbardziej zurbanizowanych obszarów. Głównym jego źródłem są indywidualne piece gospodarstw domowych i lokalne kotłownie. Dlatego skutki zanieczyszczonego powietrza odczuwają także mieszkańcy mniejszych miejscowości. Z(...)
»